De ceremonie

Een ceremonie is een plechtigheid, die wordt gevierd bij een belangrijke gebeurtenis. Tijdens een ceremonie worden rituele handelingen uitgevoerd, die vóór de ceremonie al door ons samen zijn vastgelegd.
Werken met rituelen en symbolen tijdens een persoonlijke ceremonie werkt voor iedereen en is voor alle leeftijden. Een ceremonie is een viering waarbij je heel bewust stil staat bij jouw verlies. Op deze manier geef je betekenis en zingeving aan de herinneringen. Dit kunnen herinneringen zijn aan een dierbare die overleden is maar bijvoorbeeld ook aan dat leuke bedrijf waar je het zo naar je zin had en waar je ontslagen bent of bij een echtscheiding, een abortus of het overlijden van je huisdier. Ieder afscheid verdient aandacht.
Als je bij mij komt heb je een verlies geleden in de vorm van een overlijden of een verlies bij leven. Bij de afscheidsceremonie worden jouw persoonlijke voorkeuren als uitgangspunt ingezet om tot het beste resultaat te komen. Zelfs na bijvoorbeeld een mooie uitvaart van een dierbare kan een persoonlijke afscheidsceremonie nog veel voor je betekenen omdat deze gericht op jouw relatie met deze dierbare.
Door herinneringen op te halen, ontstaan er ideeën voor een mooi persoonlijk symbool. Dit symbool geeft erkenning aan jouw verlies. Dit symbool doet zijn werk zolang als jij dat nodig vindt. Het geeft je veel troost en kracht in de toekomst.
De ceremonie zelf, verloopt zoals wij dit van tevoren georganiseerd hebben. Je kunt de ceremonie alleen bijwonen of met genodigden. Alles gaat zoals jij dat wilt; jij bent de belangrijkste gast. Ook de plaats waar de ceremonie gehouden wordt, is door jou uitgekozen. Het kan zowel binnen als buiten en in principe is alles wat uitvoerbaar mogelijk. Ik begeleid je hierin stap voor stap en in jouw tempo.

Alles wat je in je leven tegenkomt, heeft een symbolische betekenis. 
Wanneer je op deze manier naar je leven en je ervaringen kijkt,
opent zich een heel nieuwe wereld boordevol mogelijkheden.